Publications

1. Demirdogen, A., 2024. "Land consolidation, cropland use, and vegetation productivity". Agribusiness.


2. Demirdogen, A., Karapinar, B., Ozertan, G., 2024. "Impact of climate change on wheat in Turkey". Regional Environmental Change.


3. Demirdogen, A., Olhan, E., Hasdemir, M., 2023. "Impact of sinkholes on farmers’ crop choices in water scarcity areas". Environmental Hazards.


4. Demirdöğen, A., 2023. "Eksik Veri ile Politika Analizi: Çiftçi Kayıt Sistemi Örneği". Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi.


5. Demirdogen, A., 2023.  “Before privatization there was its impact: sugar factories in Turkey”. Review of Industrial Organization.


6. Demirdogen, A., Guldal, H. T., Sanli, H., 2023.Monoculture, crop rotation policy, and fire”. Ecological Economics.

 

7. Demirdogen, A., Olhan, E., Aykac, G., 2022. “Inequality in Food Consumption and Diet Diversity: Evidence from Turkey”. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.

 

8. Demirdöğen, A., 2022. “Türkiye’de Şeker”. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi.

 

9. Demirdogen, A., Olhan, E., Hasdemir, M., 2021. “Heterogeneous impact of agricultural support policies: evidence from Turkey”. Environment, Development and Sustainability.

 

10. Demirdöğen, A., 2020. “Türkiye’de Sıcaklık ve Tarım Alanlarındaki Değişim”. Tarım Ekonomisi Dergisi.

 

11. Demirdöğen, A., 2020. “Döviz Kurundaki Değişimin OECD Tarımsal Destek Göstergeleri İle İlişkisi: Türkiye Örneği”. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi.

 

12. Demirdöğen, A., Olhan, E., Aykaç, G., 2019. “Türkiye’de Gelirin Gıda Tüketimi Üzerine Etkisi”. Tarım Ekonomisi Dergisi.

 

13. Olhan, E., Demirdogen, A., 2019. “Socio-Economic Consideration of Genetically Modified Organisms Decision-Making Process in Turkey”. Journal of Environmental Protection and Ecology.

 

14. Demirdöğen, A., Olhan, E., 2017. “Türkiye Tarımının Kısa Tarihi: Destekleme Politikası Özeli”. Tarım Ekonomisi Dergisi.

 

15. Demirdogen, A., Olhan, E., Chavas, J.P., 2016. “Food vs. fiber: An analysis of agricultural support policy in Turkey”. Food Policy.

 

16. Öztornacı, B., Demirdöğen, A., 2015. “Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği”. Tarım Ekonomisi Dergisi.

 

17. Demirdöğen, A., Olhan, E., 2014. “Türkiye ve Rusya Tarımsal Ticaretinin Politika Değişimi Açısından Değerlendirilmesi”. Tarım Ekonomisi Dergisi.

 

18. Demirdöğen, A., Olhan, E., 2013. “Üretimden Bağımsız Desteklerin Etkileri: Genel Bir Değerlendirme”. Tarım Ekonomisi Dergisi.

 

19. Demirdöğen, A., Ören, M.N., 2012. “Tarımsal Korumacılık, Korumacılığın Ölçümü ve Türkiye”. Tarım Ekonomisi Dergisi.

 

20. Aktaş, Y., Kara, Öcal, F., Demirdöğen, A., 2010. “Tarımsal Yayım’a Yeni Bir Yaklaşım: İnsancıl Tarımsal Yayım”. Tarım Ekonomisi Dergisi.

 

Conference and Other Papers

1. Demirdöğen, A., 2023. “Türkiye’de Buğday, Kuraklık ve Gelişmişlik”. 15. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi.


2. Demirdöğen, A., 2022. “Climate Change in Ankara”. 8th International Agriculture Congress.


3. Demirdöğen, A., 2020. “Türkiye’de Tarımsal Destekler”. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress.

 

4. Ataseven, Y., Arısoy, H., Gürer, B., Demirdöğen, A., Ören, M.N., Olhan, E., 2020. “Küresel Tarım Politikaları ve Türkiye Tarımına Yansımaları”. Türkiye Ziraat Mühendisliği 9. Teknik Kongresi.

 

5. Demirdogen, A., Olhan, E., 2018. “The Timing Impact of Agricultural Support Policies on Farmers’ Stated Intentions in Turkey”. 162nd European Association of Agricultural Economists Seminar.

 

6. Alemdar, T., Seçer, A., Demirdöğen, A., Aykanat, S., 2014. “Çukurova Bölgesinde Başlıca Tarla Ürünlerinin Üretim Maliyetleri ve Pazarlama Yapıları”. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü.

 

7. Demirdöğen, A., Ören, M.N., Alemdar, T., 2012. “Türkiye’de Tarım Politikaları Kapsamında Sağlanan Destekler ve Kırsal Yoksulluk”. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi.

 

8. Alemdar, T., Demirdöğen, A., Ören, M.N., 2012. “Kırsal Yoksulluk Ölçüm Sorunu ve Türkiye”. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi.

 

9. Aktaş, Y., Kara, Öcal, F., Demirdöğen, A., 2010. “Aşırı Sulamanın Toplumsal-Ekinsel Nedenlerinin Çözümlenmesi Harran Ovası Örneği”. 9. Tarım Ekonomisi Kongresi.

 

Work in Progress

1. Demirdogen, A., Ataseven, Y., Olhan, E., Hasdemir, M.Water, Agriculture, and Unintended Consequences of Policy”. Under review.


2. Demirdogen, A. "Stubble Burning: What Determines This Fire?". Under review. 


3. Demirdogen, A. "The Economic and Agricultural Effects of the 2023 Earthquake in Turkey". Under preparation.


4 . Demirdogen, A., Olhan, E. " The Impact of the 2023 Turkey Earthquake on Voter Preferences". Under preparation.


5. Demirdogen, A., Olhan, E. "Tarım Politikası [Agricultural Policy]" - Ders Kitabı [Textbook]. Under preparation.