Tarım Politikası Uygulama Dersi 2016

Ders Notları;

00.Kapak

0.İcerik

1. Tarımsal Destekleme Politikası Kavramsal Yapı

2. Tarımsal Destek Düzeylerinin Ölçümü

3. Tarımsal Desteklerin Dünyadaki Düzeyi

4. Türkiye’de Tarım Politikaları

5. Tarım Politikaları Analiz Nedenleri

6. Tarım Politikası Analiz Yöntemleri Giriş

7.1.1. Temel Ekonometrik Yöntem; Regresyon Modeli

7.2. Tarımsal Destek Analizinde Diğer Yaklaşımlar

8. Son Ödev Uygulaması; Tarımsal Desteklerin Analizi

Son Ödev Verileri

Tarım Politikası Uygulama Final Sınavı

Ders ile ilgili notlar;

Gün ve Saat; Perşembe – 11.00

Not-1; Uygulama Dersi’ne, Tarım Politikası dersini almayan veya geçmiş yıllarda bu dersten başarılı olan öğrenciler de katılmak istemektedir. Bu durumun bizi çok mutlu ettiğini belirtmek isteriz. Sınıf kapasitemiz aldığı müddetçe katılmak isteyen herkesi bekleriz.

Not-2; Ders notları haftalık şekilde parça parça yayımlanacaktır.

Not-3; Verilen ders notları taslak metinlerdir ve geliştirilmeye devam edilmektedir. Görülen hatalar demirdogen@ankara.edu.tr adresine bildirilirse çok memnun oluruz.

Not-4; Ders notlarının kullanımı etik kurallara uyulduğu müddetçe herkese açıktır.

Not-5; Tarım Politikası ana dersinin notları; 1 2 3 4 5 6 7 8

Not-6; Bazı konuların anlatımı ve dolayısıyla ilgili notlarının paylaşımı dönem süresinin ders saatine gelen öğrenci etkinlikleri ve resmi tatiller nedeniyle yetişmemektedir. İlgili kısımların notlarının paylaşımı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İlk Açıklama Metni
Önümüzdeki bahar yarıyılında danışman hocam Prof. Dr. Emine Olhan‘nın verdiği ZTE 306 – Tarım Politikası Dersi‘nin uygulamasına ben yardımcı olacağım. Tarım politikası sosyal bir alan olduğu için fen bilimlerinin diğer alanlarında olan uygulama yaklaşımlarını (tarla ziyareti, laboratuvar çalışması, toprak analizi vb.) uygulayamıyoruz. Biz de önceki senelerde öğrencilerimizin sunum yeteneklerinin gelişmesi amacıyla onlara çeşitli konularda araştırma ödevleri verip, bunları belirli bir süre içerisinde sunmalarını ve sunumlarını tartışmalarını bekliyorduk. Bu yaklaşımın şöyle bir avantajı vardı. Öğrenciler bir araştırma nedir, nasıl hazırlanır ve nasıl tartışılır gibi temel alanlarda çeşitli fikirlere sahip oluyorlardı. Ancak zaman içerisinde bu yöntemin etkinliğini sorgulamaya başladık.
Her ne kadar çeşitli artıları olsa da, öğrencilere sadece sunum yaptırılan bir uygulamanın şöyle de eksi yanları bulunmaktadır. Birinci durum özellikle ulusal yayınlara bağlı kalma zorunluluğu nedeniyle doğrudan tarım politikasını ilgilendiren konuları bulmak zor oluyor ve bu yüzden politika dışında çeşitli konulara da girmek zorunda kalınıyor. İkincisi dersi veren öğretim üyesi pasif bir role düşüyor. Üçüncü durum sunumu sadece anlatan hazırlıyor. Geriye kalan öğrencilerin amacı diğer sunumlara etkin bir şekilde katılmak yerine, sadece kendi sunumlarını başarılı bir şekilde anlatmak oluyor.
Bu ve benzeri endişelerimiz nedeniyle bu yeni yılda uygulama dersimizin kapsamını biraz değiştirmeyi düşündük. Tarım politikası bilim dalında en çok uygulanan yaklaşım politikanın değerlendirilmesidir. Üniversitemizde biz de öğrencilerimize bir politika nasıl değerlendirilir bunu öğretmek istiyoruz. Ancak değerlendirmenin salt günlük politika tartışmasından ziyade bilimsel bir çerçevesi olması lazım. Bu doğrultuda aklımıza gelen öğrencilere tarımsal politikanın analizini anlatmak oldu. Kısaca konuyu bağlamak gerekirse, en önemli tarımsal politika aracı olan tarımsal desteklerin bilimsel olarak nasıl değerlendirileceğini anlatmak istiyoruz. Bu bağlamda tarımsal destekler nedir, nasıl analiz edilir şeklinde başlayıp, örnek bir destekleme politikasını öğrencilerimize analiz ettireceğiz. Şu an hazırlık aşamaları devam ettiği için çok fazla ayrıntı vermek istemiyorum. Zamanla bu sayfayı güncelleyip, ders içerisinde anlatılacak konuları, yöntemleri ve veri setlerini paylaşacağım. Şimdiden heyecanlı bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum ve tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum…
Bu yazı Ders kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir